Chương trình truyền thanh ngày 29/4/2024

 1. Ghi nhận từ giải bóng đá Futsal huyện Lắk năm 2024
 2. Giao hữu các đội bóng chuyền nữ trên địa bàn huyện
 3. UBMTTQ VN huyện thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhập kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4
 4. Đầy ý nghĩa từ hoạt động trải nghiệm “Em làm chú bộ đội”
 5. Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao J02
 6. UBND huyện chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn huyện Lắk
 7. Đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
 8. Hội thao Công chức, Viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII – năm 2024
 9. Ủy ban nhân dân huyện Lắk ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lắk năm 2024
 10. Triển khai hợp đồng điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
 11. UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
 12. Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2024
 13. Tiếp tục tham gia ủng hỗ quỹ người cao tuổi huyện
 14. Truy tìm đối tượng phá rừng trái pháp luật./.