Chương trình truyền thanh ngày 29/12/2023

  • Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số
  • UBND huyện tổng kết nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội Quốc phòng An ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
  • Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023
  • Xã Đăk Phơi cấp bồn chứa nước cho hộ nghèo theo chương trình MTQG 1719./.