Chương trình truyền thanh ngày 29/11/2023

  1. Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
  2. Trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tiết kiệm làm theo lời Bác cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tại thị trấn Liên Sơn
  3. Hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Rbin
  4. Xã Yang Tao phát động tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại Xã Yang Tao
  5. Tổ nữ công Công đoàn cơ sở Huyện ủy tổng kết phong trào nuôi heo đất năm 2023
  6. Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết
  7. Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện đúng chính sách dân số Nghị định số 39./.