Chương trình truyền thanh ngày 28/02/2024

  1. Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập quán triệt Chuyên đề năm 2024
  2. Ban Dân tộc tỉnh làm việc với huyện Lắk về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV, năm 2024
  3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Liên Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  4. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân tại xã Nam Ka và Ea R’bin
  5. Lãnh đạo huyện thăm, kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại các địa phương
  6. Giá tiêu tăng người nông dân huyện Lắk phấn khởi thu hoạch tiêu niên vụ 2023 – 2024./.