Chương trình truyền thanh ngày 22/11/2023

  1. Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt II – năm 2023
  2. Hội thảo lần 2 đóng góp ý kiến vào cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría giai đoạn 1945-2022
  3. Bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình có công với Cách mạng tại xã Đắk Phơi
  4. Huyện Lắk hoàn thành Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
  5. Đắk Liêng phúc tra việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo giữa các thôn, buôn
  6. Lễ công bố Quyết định ra mắt hội Cựu giáo chức xã Krông Nô
  7. Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Yang Tao nỗ lực xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I./.