Chương trình truyền thanh ngày 21/02/2024

  1. Lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024
  2. Họp Ban Tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka, huyện Lắk
  3. Thanh niên xã Đắk Liêng vững tin sẵn sàng lên đường nhập ngũ
  4. Học sinh hứng khởi quay lại trường sau kỳ nghỉ tết
  5. Xã Đăk Nuê tập trung bảo đảm nước tưới cho vụ đông xuân./.