Chương trình truyền thanh ngày 09/8/2023

  1. Kiểm tra công tác Quản lý nhà nước về di tích lịch sử và di tích danh lam thắng cảnh tại Huyện Lắk
  2. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XII và HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  3. Trao quỹ tiết kiệm làm theo lời bác cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Buôn Tría
  4. Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ
  5. Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt II năm 2023
  6. Sôi nổi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Lăk lần thứ I, năm 2023
  7. Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện Lắk sơ kết nhiệm vụ 6 tháng năm 2023
  8. Huyện Lắk tổ chức gặp mặt sinh viên dân tộc thiếu số./.