Chương trình truyền thanh ngày 05/7/2024

  1. Ban chỉ đạo một số công trình, dự án trọng điểm của huyện họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm
  2. Hội nghị giao ban nội chính 6 tháng đầu năm 2024
  3. Đoàn công tác của BTV Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đăk Nuê
  4. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Đắk Liêng
  5. Đoàn công tác của BTV Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Buôn Tría
  6. Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện lắk lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024
  7. Họp UBND huyện đánh giá nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng An ninh 6 tháng năm 2024
  8. UBMTTQ VN huyện bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị trấn Liên Sơn huyện Lắk
  9. Công an huyện trao 05 thẻ căn cước đầu tiên trên địa bàn huyện Lắk cho công dân dưới 14 tuổi
  10. Phục dựng lễ cúng bến hồ Lắk ở buôn Jun, thị trấn Liên Sơn./.