Chương trình truyền thanh ngày 05/6/2024

  1. Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2024
  2. Họp thành viên UBND huyện mở rộng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024
  3. Họp thành viên Ban Tổ chức Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV năm 2024
  4. Họp triển khai thực hiện lễ phát động trồng cây hưởng ửng ngày Môi trường thế giới
  5. Hội nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghị định cho người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC &CNCh trên địa bàn huyện
  6. Huyện đoàn Lắk tổ chức chương trình sân chơi cho em tại xã Ea R’bin
  7. Hội Nông dân, hội LH phụ nữ xã Đăk Nuê ra mắt mô hình “Chi hội nông dân – phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” ở thôn Dlei
  8. Tổ nữ công Công đoàn cơ sở Huyện uỷ thăm và tặng quà hỗ trợ con nuôi
  9. Góp gạo nuôi bé vùng cao Tây Nguyên
  10. Huyện Lắk tập trung xây dựng thương hiệu lúa gạo sạch./.