Chương trình phát thanh ngày 30/12/2022

  1. Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ phòng tài nguyên và môi trường
  2. UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022
  3. Huyện uỷ, UBND huyện Lăk ra quân lặt lá mai vàng chuẩn bị cho tết 2023
  4. Hội nghị tổng kết công tác thuế và hoạt động của ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách năm 2022
  5. Công an huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022
  6. Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện