Chương trình phát thanh ngày 28/8/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

1. Đường giao thông sạt lở ở xã Ea Rbin đã được sửa chữa thông tuyến

2. Người dân không nên chủ quan khi dịch Covid 19 và dịch Bạch hầu vẫn đang diễn biến phức tạp

3. Những điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021