Chương trình phát thanh ngày 26/03/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

  1. Chi bộ Thanh tra –Tư pháp huyện tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  2. Đại hội chi bộ Dự phòng khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  3. Đại hội chi bộ Hội phụ nữ huyện Lăk lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  4. Đảng bộ xã Buôn tría tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
  5. Trung tâm Y tế huyện tập huấn phòng, chống Covid – 19
  6. Tâm trạng của người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
  7. Nguy cơ lây covid -19 trong cộng đồng: cần làm gì ngay lúc này?