Chương trình phát thanh ngày 25/10/2022

  1. Định hướng phát triển và giữ gìn sảm phẩm thổ cẩm dân tộc M’nông tại huyện Lắk
  2. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt 2 năm 2022
  3. Hiệu quả từ công tác hậu cần quân đội tại ban chỉ huy quân sự xã Đắk Phơi
  4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông
  5. Đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới\
  6. Kế hoạch tổ chức đua thuyền độc mộc trên Hồ Lăk và các hoạt động văn hoá bản địa tháng 3 năm 2023 tại huyện Lăk