Chương trình phát thanh ngày 24/5/2023

  1. Thường trực HĐND huyện họp giao ban xem xét tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 năm 2023
  2. Sơ kết công tác kết nghĩa giữa Cơ quan Đảng uỷ khối doanh nghiệp, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc Đắk Lắk với buôn Liêng Krắk, xã Krông Nô
  3. Hội nghị tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea R’bin và xã Krông Nô
  4. Ban chỉ huy quân sự huyện phát động trồng cây xanh tại xã Yang Tao
  5. Xã Đắk Nuê phát động lễ trồng hoa hưởng ứng Nghị quyết 02 NQ – HU
  6. Xã Bông Krang triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2023
  7. Triển khai thi công dự án xây dựng đường giao thông Buôn Kam đi Lâm Trường, xã Đăk Liêng
  8. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV./.