Chương trình phát thanh ngày 22/12/2022

  1. Lãnh đạo huyện uỷ và ban chỉ huy quân sự huyện viếng nghĩa trang liệt sỹ kỉ nhiệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
  2. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các văn bản của trung ương, của tỉnh ủy, của huyện ủy
  3. Đoàn công tác lãnh đạo huyện thăm và tặng quà các chức sắc tôn giáo nhân dịp giáng sinh
  4. Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người của người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  5. Lịch sử và ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12