Chương trình phát thanh ngày 21/8/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

1. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HUYÊN LĂK BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

2. UBND HUYỆN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÁO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

3. HUYỆN LĂK TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID 19

4.TRƯỜNG THPT LĂK TRỒNG GẦN 100 CÂY HOA GIẤY TỪ ĐƯỜNG ÂU CƠ LÊN CỔNG TRƯỜNG HỌC

5. SAU VỠ ĐƯỪNG GIAO THÔNG NGƯỜI DÂN XÃ EA RBIN ĐI LẠI ĐANG HẾT SỨC KHÓ KHĂN

6. THÊM 01TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH BẠCH HẦU TẠI ĐĂK PHƠI

7. TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN