Chương trình phát thanh ngày 20/03/2023

  1. Hội nghị học tập, quán triệt, nội dung chuyên đề 2023
  2. Các đồng chí UVBTV trồng 11 cây hoa ban tại hoa viên của huyện
  3. HTX sản xuất và dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải tổ chức đại hội thường niên tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022
  4. Chi đoàn cơ quan chính quyền tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó
  5. Những chế tài xử phạt đối với hành vi đua xe trái phép
  6. Mức xử phạt khi vừa lái xe vừa dùng điện thoại