Chương trình phát thanh ngày 19/8/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

  1. Những chỉ tiêu chủ yếu được biểu quyết thông qua tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Tuyến đường dọc ven hồ quanh đồi biệt điện được trang trí ghế đá phục vụ nghỉ chân cho người dân và du khách
  3. Xã Buôn tría đẩy mạnh công tác tuyền truyền kết quả đại hội đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  4. Xã Krông nô trồng 1000 cây sao ở nhiều khu vực trên địa bàn
  5. Đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế