Chương trình phát thanh ngày 19/11/2022

  1. Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các ban ngành đoàn thể và phòng  ban chuyên môn của huyện dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20 -11 tại các xã, thị trấn
  2. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11