Chương trình phát thanh ngày 18/6/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

  1. Đại hội Đảng bộ xã Earbin khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Đảng bộ xã Krông Knô tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  3. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Lăk đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  4. Đại hội chi bộ Công ty Lâm nghiệp Lăk lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025