Chương trình phát thanh ngày 17/8/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

  1. Đã có 27 tập thể và 13 cá nhân hưởng ứng hoạt dộng xã hội trồng hoa ở trung tâm Thị trấn Liên sơn
  2. Cần có giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền vận động khuyến khích người dân tộc thiểu số trồng cây ăn trái cải tạo vườn tạp
  3. Mưa lớn gây sạc lở hệ thống cống thoát nước tại buôn Earbin xã Earbin
  4. Cảnh báo tình trạng sạt lở trong mùa mưa lũ