Chương trình phát thanh ngày 16/6/2023

  1. Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023
  2. Thường vụ Huyện ủy sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  3. Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đánh giá công tác của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023
  4. Trao quỹ tiết kiệm cho các đảng viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Phơi và xã Đăk Nuê
  5. Họp Ban chỉ đạo công tác  tổ chức thi Tốt nghiệp THPT huyện Lăk năm 2023
  6. Ghi nhận tại trại sáng tác của Hội văn học nghệ thuật
  7. Xã Đắk Nuê duy trì và phát triển đàn trâu, bò trên địa bàn xã
  8. Tiêm phòng Vác xin cho đàn trâu bò./.