Chương trình phát thanh ngày 16/11/2022

  1. Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
  2. Xã Đăk Nuê tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc
  3. Tổ dân phố Hợp Thành thị trấn Liên Sơn tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc
  4. Xã Bông Krang: thực hiện nghị quyết 05 Đảng viên đi trước dân làng theo sau
  5. Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia
  6. Già làng Y Doai Du – cây đại thụ của buôn làng
  7. Sắc vàng rực rỡ mùa hoa Hoàng yến về
  8. Tăng cương phòng chống bệnh dại ở động vật
  9. Bệnh dại và cách phòng ngừa