Chương trình phát thanh ngày 10/9/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

  1. Điều chỉnh nội dung dạy học đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở khối THPT và THCS trên địa bàn huyện
  2. HĐND thị trấn Liên Sơn tổ chức kỳ họp chuyên đề khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  3. Khó khăn trong công tác giảng dạy vùng dịch Bạch hầu buôn Dranh A, xã Đăk Liêng
  4. Khó khăn trong quá trình thực hiện học sách giáo khoa mới đối với sinh lớp 1, năm học 2020 – 2021 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
  5. Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
  6. Nỗi lo mất ANGT tại các trường học ở thôn Đoàn kết thị trấn Liên Sơn