Chương trình phát thanh ngày 09/11/2022

  1. Đảng uỷ cơ quan chính quyền tổ chức kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022
  2. Truyền thông “chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường”
  3. Hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn vay uỷ thác ngân hàng chính sách xã hội do đoàn thanh niên quản lý năm 2022
  4. Công an xã Buôn Triết thực hiện đăng kí, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy cho người dân
  5. Xã Đăk Liêng hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới
  6. Xã Buôn Triết sẵn sàng cho vụ lúa Đông Xuân 2022 – 2023
  7. Huyện Lắk hướng đến du lịch thân thiện với voi