Chương trình phát thanh ngày 07/7/2020

Download chương trình này

Nội dung chương trình:

  1. Đảng ủy BCH quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
  2. Họp tiểu ban tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ đại hộ
  3. Phiên họp thường kỳ trực tuyến chính phủ với các địa phương
  4. Đảng ủy xã Bông Krang tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  5. Lan toả phong trào thi đua yêu nước ở huyện Lăk