Chương trình phát thanh ngày 21/04/2020

Nội dung chương trình:

01. Họp trực truyến toàn quốc bổ sung hoàn thiện dự thảo chỉ thị về phòng, chống dịch Covid 19
02. Huyện Lăk tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của thủ tướng chính phủ
03.  Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng phòng L Đ – TB và XH
04. Buôn bán ế ẩm chủ của hàng tạp hoá và các quầy bán thực phẩm tươi, sống ở các xã vẫn đồng tình ủng hộ việc thực hiện giản cách xã hội
05. Đăk Lăk điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
06. Nông dân xã Buôn triết bước vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân 2019 -2020