Chương trình phát thanh ngày 28/11/2022

  1. Ghi nhận tại giải đua xe đạp “về nguồn” tỉnh Đăk Lăk lần thứ 26 năm 2022
  2. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn huyện 
  3. Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trên động vật