Thời sự huyện Lắk ngày 05/7/2023

  1. Họp Uỷ viên UBND huyện mở rộng thống nhất một số nội dung quan trọng
  2. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiêp vụ công tác Đảng năm 2023
  3. Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo buôn Dơng Kriêng
  4. Đảng uỷ xã Krông Nô phát động quần chúng  tại buôn Phi Jih Ja A, buôn Phi Jih Ja B và buôn Rơ Cai A
  5. Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hoá – Môi trường hồ Lăk trồng 500 cây sao đen tại đường vào khu du lịch Lăk Tented Camp
  6. Cô gái MNông dạy Tiếng Anh 0 đồng cho trẻ em nghèo xã Yang Tao./.