Thời sự huyện Lắk ngày 31/7/2023

Huyện Lăk: hơn 1.400 ha lúa nước bị ngập lụt và nhiều đoạn bờ sông Krông Ana bị sạt lỡ