Thời sự huyện Lăk ngày 30/7/2020

Nội dung chương trình:

  1. Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở khu căn cứ cách mạng xã Nam ka anh hùng
  2. Viện nghiên cứu và phát triển vùng – Bộ khoa học và công nghệ làm việc với UBND huyện Lăk
  3. Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên người
  4. Phỏng vấn Bác sĩ  Phạm Phú Anh – Phó giám đốc trung tâm y tế huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19
  5. Hội thảo máy cấy lúa công nghệ cao, tại cánh đồng 8/4 xã Buôn tría, huyện Lăk
  6. Chi hội trưởng Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi