Thời sự huyện Lăk ngày 30/6/2022

  1. Hơn 1000 giống cây ăn trái các loại trao tặng cho người dân xã Yang Tao
  2. Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện Lắk
  3. Đảng uỷ xã Đăk Nuê tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm
  4. Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022 (PT)
  5. Ban tự quản buôn Bhôk, xã Yang Tao trồng hoa tạo cảnh quan môi trường
  6. Khai mạc lớp học bơi tại phòng văn hóa thông tin huyện Lăk
  7. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong việc hoạt động giám sát
  8. Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng)
  9. Lễ khai giảng lớp đại học Luật hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tại huyện Lăk