Thời sự huyện Lăk ngày 30/6/2020

Nội dung chương trình:

  1. Cán bộ và nhân dân xã Đăk phơi phấn khởi mừng các cựu cán bộ đoàn phía nam về thăm và trao tặng quà
  2. Hội nghị nắm tình hình và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng
  3. Hội nghị giao ban cụm thi đua số 3 khối các mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
  4. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chương trình, kế hoạch của Đảng
  5. Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2019
  6. Huyện Lăk chi trả hơn 13 tỷ đồng cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19