Thời sự huyện Lăk ngày 30/04/2020

Nội dung chương trình:

  1. Hội nghị giao ban quý I/2020 giữa thường trực tỉnh ủy với thường trực cấp ủy cấp huyện
  2. Các tổ chức cá nhân chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện
  3. Xã Đăk phơi phát khẩu trang và xà phòng miễn phí cho người nghèo
  4. Trạm khuyến nông huyện thí điểm mô hình giống lúa Hương châu 6, vụ Đông xuân 2019 – 2020 tại xã Buôn tría
  5. Huyện Lăk thu hoạch  được hơn 46% diện tích lúa Đông xuân 2019 – 2020