Thời sự huyện Lắk ngày 27/6/2024


  1. 613 thí sinh tại huyện Lắk bước vào những môn thi đầu thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Lắk năm 2024.
  2. Huyện Lắk nhiều hoạt động tiếp sức, đồng hành cùng các sỹ tử  mùa thi tốt nghiệp THPT Lắk năm 2024./.