Thời sự huyện Lắk ngày 26/5/2023

  1. UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến về công tác xây dựng cơ bản để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công
  2. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản của trung ương, của Ban thường vụ Tỉnh ủy
  3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
  4. Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Buôn Dơng Kriêng
  5. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xã Krông Nô tổng kết năm học 2022 – 2023
  6. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết năm học 2022 – 2023
  7. Truờng Tiểu học Lê Văn Tám xã Krông Nô tổng kết năm học 2022 – 2023
  8. Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023
  9. Xã Buôn Triết gieo sạ được trên 70% diện tích lúa hè thu
  10. Xã Đăk Liêng tập trung sản xuất 950 ha lúa hè thu 2023./.