Thời sự huyện Lắk ngày 26/4/2024

  1. Khai mạc giải bóng đá Futsal kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và 138 năm ngày Quốc tế lao động 1/5
  2. Giám sát việc triển khai thực hiện một số chế độ chính sách đối với học sinh tại trường Mẫu giáo Hoạ Mi
  3. Hội thao Bắn súng quân dụng và Hội thao thể dục, thể thao Quốc phòng năm 2024 thành công tốt đẹp
  4. Hội Cựu chiến binh xã Buôn Triết tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
  5. Hội Cựu chiến binh xã Đăk Phơi tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
  6. Hội Cựu chiến binh xã Buôn Tría tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024
  7. Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện
  8. Trạm Y tế xã Đắk Liêng chú trọng công tác tiêm chủng mở rộng cho nhân dân./.