Thời sự huyện Lăk ngày 25/11/2022

  1. UBND huyện tổ chức họp thành viên thường kỳ (mở rộng)
  2. Đoàn công tác của huyện uỷ làm việc tại xã Buôn Triết
  3. Cần có biện pháp mạnh  xử lý việc đổ đất không đúng quy định tại đập buôn Yang Lah, xã Đắk Liêng
  4. Huyện Lăk cấp phát gạo cho học sinh vùng khó khăn
  5. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, kiên cố hoá hệ thống kênh mương tại xã Bông Krang và Yang Tao đảm bảo nước tưới sản xuất vụ Đông Xuân 2022
  6. Những truyền nhân của nghề gốm truyền thống ở buôn Dơng Bắc, xã Yang Tao