Thời sự huyện Lăk ngày 25/05/2021

  1. Huyện Lăk hoàn thành bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 100% cử tri
  2. Phỏng vấn nhanh kết quả bầu cử địa biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại một số đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
  3. Huyện Lăk đẩy mạnh tuyên truyền người dân phát huy thế mạnh kết hợp  chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp
  4. Kế hoạch sản xuất vụ lúa hè thu trên toàn huyện
  5. Nông dân toàn huyện tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân 2020- 2021