Thời sự huyện Lắk ngày 24/11/2023

  1. Ban Chỉ đạo đề án 61 của tỉnh về kiểm tra tại huyện Lắk
  2. Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung k5 tại huyện Lắk, khóa học 2023 – 2025
  3. Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
  4. Hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã Krông Nô
  5. Hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đắk Liêng
  6. Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 đợt 2 năm 2023./.