Thời sự huyện Lăk ngày 24/03/2020

Nội dung chương trình:

  1. Huyện ủy Lăk có bí thư mới
  2. UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện , thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19
  3. Ban tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  4. Đại hội chi bộ Mặt trận – Cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  5. Đại hội chi bộ ban tuyên giáo – trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lăk khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022
  6. Đại hội hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Lăk, khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024
  7. Tập huấn “ Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid – 19”