Thời sự huyện Lăk ngày 24/02/2022

  1. UBND tỉnh tổ cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
  2. Hội nghị về giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên
  3. Hội nghị trực tuyên quán triệt, tuyên truyên, phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng
  4. Ngành y tế huyện Lăk – tất cả vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân
  5. Trồng cây ăn trái – Hướng đi mới của nông dân xã Buôn Triết
  6. Mô hình “Thắp sáng đường quê” – cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở xã Buôn Triết