Thời sự huyện Lăk ngày 23/7/2020

Nội dung chương trình:

  1. UBND huyện Lắk sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội , an ninh quốc phòng 6 tháng năm 2020
  2. Hội nghị ban chấp hành lần thứ 21 (mở rộng)
  3. UB Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện sơ kết công tác mặt trận 06 tháng đầu năm 2020
  4. Sở VHTT- DL khai giảng lớp truyền dạy đánh chiêng trẻ tại huyện Lăk