Thời sự huyện Lăk ngày 23/6/2020

Nội dung chương trình:

1. Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

2. Đại hội chi bộ Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

3. Đại hội chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

4. Đại hội chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lăk nhiệm kỳ 2020 – 2025

5. UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020

6. Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 2