Thời sự huyện Lăk ngày 23/12/2021

  1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm
  2. Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
  3. Xây dựng khuôn viên Huyện ủy rực rỡ sắc Hoa mai
  4. Hội người cao tuổi huyện Lăk tổng kết công tác hội năm 2021
  5. LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022