Thời sự huyện Lăk ngày 21/10/2021

  1. Hội nghị BCH đảng bộ huyện Lăk lần thứ 6 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Hội thảo trực tuyến góp ý báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Đắk Lăk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  3. Xã Buôn Tría diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
  4. Thị trấn Liên sơn diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
  5. UBND huyện họp thống nhất đề án sáp nhập thôn buôn tổ dân phố
  6. Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác khuyến nông
  7. Kiểm tra xác minh tình trạng khai thác đất đồi tại xã Buôn Tría