Thời sự huyện Lăk ngày 21/09/2021

  1. Lãnh đạo huyện kiểm tra kết quả trồng và chăm sóc cây ăn trái  ở một số địa phương
  2. Nỗi lo việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch xã Yang Tao
  3. Tổ công tác của huyện làm việc với xã Đăk Phơi về công tác cải cách hành chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân
  4. Hội nghị BCH liên đoàn lao động huyện Lăk lần thứ 11
  5. Ban từ thiện chùa Quảng Trạch tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn
  6. Cuộc sống các công dân xã Đăk Nuê sau khi trở về từ vùng dịch