Thời sự huyện Lăk ngày 21/04/2022

  1. Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
  2. Hội cựu chiến binh huyện trao tặng bò sinh sản cho hội viên nghèo thị trấn Liên Sơn
  3. Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lăk năm 2022
  4. Lễ công bố hệ thống hoá đơn điện tử toàn quốc
  5. Xã Buôn Tría thu hoạch vụ lúa Đông Xuân với tâm trạng lo âu
  6. Đẩy mạnh việc cải tạo đàn bò tại xã Yang Tao