Thời sự huyện Lắk ngày 20/6/2023

  1. Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV.
  2. Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai hội đồng nhân dân huyện Lắk khoá XII, Nhiệm kỳ 2021 – 2026./.