Thời sự huyện Lăk ngày 20/07/2021

  1. Đã có 64 tập thể và 80 cá nhân quyên góp, ủng hộ  tiền mặt quỹ phòng, chống dịch Covid 19
  2. Gỡ bỏ cách ly tập trung cho 41 trường hợp tại tâm y tế Huyện lăk
  3. Xã Ea Rbin tổ chức đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021- 2026
  4. Đại hội đại biểu hội LHPN xã Nam ka khóa IX, NK 2021 – 2026
  5. Cán bộ, nhân dân xã Bông krang hăng hái trồng hoa hưởng ứng nghị quyết 02
  6. Mô hình vườn ươm thanh niên, tuổi trẻ huyện Lăk thực hiện nghị quyết 02
  7. Các chi hội, điểm nhóm hoạt động tôn giáo xã Yang Tao cam kết việc phòng chống Covid
  8. Bàn giao nhà “Mái ấm bình điền” cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đăk Phơi
  9. Người dân buôn Dren A xã Đăk Liêng quay lại nhịp sống bình thường sau khi dỡ bỏ phong toả